Beltrum, Grutto-Meester Nelissenstraat, ontwerpbestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7156HA 2
Publicatiedatum
14-10-2020
Einddatum
25-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Grutto-Meester Nelissenstraat, ontwerpbestemmingsplan

Beschrijving

Voor het perceel tussen de Meester Nelissenstraat en Grutto in Beltrum, het groene gebied op het voormalige ABCTA-terrein, geldt het bestemmingsplan “Beltrum, ABCTA-terrein 2017”. In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor groenvoorzieningen.
De gemeente is van plan om dit te veranderen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het mogelijk om in een deel van het gebied vier woningen te bouwen. Twee aan de Meester Nelissenstraat en twee aan de Grutto. De gemeente heeft hiervoor het ontwerpbestemmingsplan “Beltrum, ABCTA-terrein 2017, herziening 2020-1 (Grutto)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 15 oktober tot en met 25 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien, dan maakt u hiervoor via 0545 - 250 250 een afspraak.
Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPBTM20200003-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer C.D.A.M. Nieuwenhuis, telefoon 0545-250 250.
U kunt later alleen beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot het vaststellen van het bestemmingsplan als u op tijd zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan.