Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Beltrum, Ringweg 32 en 34-36, aanpassen en uitbreiden veestapel, inpandig veranderen bestaande stallen en verbouwen/verbreden bestaande vleesvarkensstal

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7156SH 32
Publicatiedatum
08-01-2020
Einddatum
19-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

aanpassen en uitbreiden veestapel, inpandig veranderen bestaande stallen en verbouwen/verbreden bestaande vleesvarkensstal, zaaknummer 1696

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 9 januari tot en met 20 februari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 10 januari tot en met 20 februari 2020 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.