Beltrum, Spilmansdijk nabij nummer 13, bouwen nieuwe gevel en tuinmuur ten behoeve van wijngoed Camman

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd
Locatie (postcode)
  • 7156NV 13
Publicatiedatum
30-09-2020
Einddatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Spilmansdijk nabij nummer 13, bouwen nieuwe gevel en tuinmuur ten behoeve van wijngoed Camman

Beschrijving

Bouwen nieuwe gevel en tuinmuur ten behoeve van wijngoed Camman, verzonden op 23 september 2020, zaaknummer 34941.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een geweigerde vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.
U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening
Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.
U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.