Beltrum, Spilmansdijk nabij nummer 13, wijzigen gevel door dichtmetselen rol/schuifdeuren en plaatsen raam- en deuropeningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
geweigerd
Locatie (postcode)
  • 7156NV 13
Publicatiedatum
30-09-2020
Einddatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Spilmansdijk nabij nummer 13, wijzigen gevel door dichtmetselen rol/schuifdeuren en plaatsen raam- en deuropeningen

Beschrijving

 Wijzigen gevel door dichtmetselen rol/schuifdeuren en plaatsen raam- en deuropeningen, verzonden op 23 september 2020, zaaknummer 34995.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een geweigerde vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.
U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.
U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht . Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.