Beltrum, Waterdijk 7, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7156NE 7
Publicatiedatum
30-09-2020
Einddatum
11-11-2020
Kaart behorende bij: Beltrum, Waterdijk 7, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning, ontvangen op 24 september 2020, zaaknummer 83046.

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 oktober tot en met 14 oktober 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.