Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Borculo, Bosberg 39, uitbreiden van bedrijf met opslagruimte en luchtbrug

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7271LE 39
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
29-01-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Uitbreiden van bedrijf met opslagruimte en luchtbrug, ontvangen op 7 januari 2019, zaaknummer 247978.

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 16 januari tot en met 29 januari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie
Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.