Borculo, De Magistraat-Heure, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7271ZM 7
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Borculo, De Magistraat-Heure, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel op de hoek van De Magistraat-Heure (Elbrink) in Borculo geldt het bestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011”. In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor groenvoorzieningen. De aanduiding ‘wijzigingsgebied’ maakt het mogelijk om de bestemming ‘groen’ onder voorwaarden te wijzigen naar de bestemming ‘wonen’. De gemeente is van plan om met een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor wonen. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Borculo, Woongebieden 2011, wijziging 2020-1 (De Magistraat-Heure)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 12 november tot en met 23 december 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het plan op het gemeentehuis inzien, maakt u hiervoor eerst via 0545 - 250 250 een afspraak.
Deze publicatie, het ontwerpbesluit en ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.WPBCL20200009-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw E.A.M. ter Hedde, telefoon 0545-250 250.