Eibergen, Eimersweg, nabij nr. 7, realiseren zonnepark (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7151HB 7
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Eibergen, Eimersweg, nabij nr. 7, realiseren zonnepark (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Realiseren zonnepark (uitgebreide procedure), zaaknummer 25850

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 13 augustus tot en met 23 september 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.