Eibergen, Zwilbroekseweg 46 d, brandveilig gebruiken gebouw 19 (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7152CK 46
Publicatiedatum
16-12-2020
Einddatum
27-01-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Zwilbroekseweg 46 d, brandveilig gebruiken gebouw 19 (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Brandveilig gebruik gebouw 19, verzonden op 10 december 2020, zaaknummer 57025/57026/94306.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 17 december 2020 tot en met 27 januari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.