Eibergen, Zwilbroekseweg 46, wijzigen brandveilig gebruik gebouw 19, 20 en 21

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7152CK 46
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Eibergen, Zwilbroekseweg 46, wijzigen brandveilig gebruik gebouw 19, 20 en 21

Beschrijving

wijzigen brandveilig gebruik gebouw 19, 20 en 21, zaaknummers 57025, 57026  en 94306

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 november tot en met 25 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.