Gelselaar, Broekhuisdijk 6, bouwen ligboxenstal/werktuigenberging en jongveestal (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7275CB 6
Publicatiedatum
04-11-2020
Einddatum
16-12-2020
Kaart behorende bij: Gelselaar, Broekhuisdijk 6, bouwen ligboxenstal/werktuigenberging en jongveestal (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Bouwen ligboxenstal/werktuigenberging en jongveestal (uitgebreide procedure), ontvangen op 28 oktober 2020, zaaknummer 94861.

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 november tot en met 18 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.