Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Neede, Bergweg 14b, bouwen recreatieobject

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7161PN 14 b
Publicatiedatum
08-01-2020
Einddatum
19-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

bouwen recreatieobject, zaaknummer 245155

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 9 januari tot en met 20 februari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

 

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.