Neede, Bergweg 9, bouwen nieuw achterhuis, vervangen van bijgebouwen en rooien 4 bomen (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7161PN 9
Publicatiedatum
26-08-2020
Einddatum
08-10-2020
Kaart behorende bij: Neede, Bergweg 9, bouwen nieuw achterhuis, vervangen van bijgebouwen en rooien 4 bomen (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Bouw van een nieuw achterhuis, vervangen van bijgebouwen en rooien 4 bomen, ID-code: NL.IMRO.1859.OVBGB20190020-0100, ontvangen op 19 augustus 2020, zaaknummer 263071/8736.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 27 augustus tot en met 8 oktober 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Bij de adressen met een ID-code kunt u de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.  

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 28 augustus tot en met 8 oktober 2020 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank
Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.