Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Neede, Brummelweg, nabij nr. 1, plaatsen telecommast en erfafscheiding voor telecominstallatie voor mobiele netwerk KPN

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7161NH 1
Publicatiedatum
08-01-2020
Einddatum
19-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Plaatsen telecommast en erfafscheiding voor telecominstallatie voor mobiele netwerk KPN, verzonden op 3-12-2019, zaaknummers 257953 en 899.

Inzage

Deze vergunningen liggen ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.