Neede, Elsmansdijk 11 en 11 a, bouwen 5 recreatie-appartementen en aanleggen poel

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7161NA 11
Publicatiedatum
16-09-2020
Einddatum
30-09-2020
Kaart behorende bij: Neede, Elsmansdijk 11 en 11 a, bouwen 5 recreatie-appartementen en aanleggen poel

Beschrijving

Bouwen 5 recreatie-appartementen en aanleggen poel, zaaknummer 255652

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 september tot en met 30 september 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.