Neede, Kieftendijk 15, brandveilig gebruik logiesfunctie-/ bijeenkomstfunctie (uitgebreide procedure

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7161RL 15
Publicatiedatum
18-11-2020
Einddatum
30-12-2020
Kaart behorende bij: Neede, Kieftendijk 15, brandveilig gebruik logiesfunctie-/ bijeenkomstfunctie (uitgebreide procedure

Beschrijving

Brandveilig gebruik logiesfunctie-/ bijeenkomstfunctie (uitgebreide procedure), verzonden op 12 november 2020, zaaknummer 16414.  

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 19 november tot en met 31 december 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 20 november tot en met 31 december 2020 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank

Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.