Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met woonfunctie (uitgebreide procedure en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder) zaaknummer 13801

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7161RA 16
Publicatiedatum
11-11-2020
Einddatum
23-12-2020
Kaart behorende bij: Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met woonfunctie  (uitgebreide procedure en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder)  zaaknummer 13801

Beschrijving

vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met woonfunctie (uitgebreide procedure en vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder), zaaknummer 13801

Inzage

De ontwerpbesluiten en de stukken liggen ter inzage van 12 november 2020 tot en met 23 december 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Als u de stukken wilt inzien moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 0545-250 250. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘Bestemmingsplannen’.

Zienswijzen

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de ontwerpbesluiten. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties. Tegen de vergunning of de vaststelling van de hogere grenswaarden kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn tijdig een zienswijzen heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden wordt u hierover verder geïnformeerd.