Ruurlo, Batsdijk 20, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7261SP 20
Publicatiedatum
12-08-2020
Einddatum
23-09-2020
Kaart behorende bij: Ruurlo, Batsdijk 20, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Batsdijk 20 in Ruurlo geldt het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” (Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie en dat het pand Batsdijk 20 mag worden gesplitst in twee woningen. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-4 (Batsdijk 20 Ruurlo)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 13 augustus tot en met 23 september 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het dossier op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans, telefoon 0545-250 250.

Website

Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200008.