Achtergrond om de custom css te laten werken NIET VERWIJDEREN

Ruurlo, Kaapdijk 9-9a, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7261NV 9
Publicatiedatum
15-01-2020
Einddatum
26-02-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Voor het perceel Kaapdijk 9-9a in Ruurlo geldt het bestemmingsplan "Buitengebied 1995" (Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 1995, wijziging 2020-1 (Kaapdijk 9-9a Ruurlo)" gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 16 januari tot en met 26 februari 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20200001.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans, telefoon 0545-250 250.