Ruurlo, Lage Scheiddijk 7 a, bouwen jongveestal en wijzigen veehouderij (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7261RL 7 a
Publicatiedatum
02-09-2020
Einddatum
14-10-2020
Kaart behorende bij: Ruurlo, Lage Scheiddijk 7 a, bouwen jongveestal en wijzigen veehouderij (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Bouwen jongveestal en wijzigen veehouderij (uitgebreide procedure), zaaknummer 19584

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 3 september tot en met 14 oktober 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.