Ruurlo, Veldermansdijk 8, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7261KK 8
Publicatiedatum
23-09-2020
Einddatum
04-11-2020
Kaart behorende bij: Ruurlo, Veldermansdijk 8, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Veldermansdijk 8 in Ruurlo geldt het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” (Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2020-5 (Veldermansdijk 8 Ruurlo)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 24 september tot en met 4 november 2020 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze inzien, dan kunt u contact opnemen voor een afspraak met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545 – 250 250.

Deze publicatie, het ontwerpbesluit en ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.WPBGB20200011.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met G.W. Janssen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545-250 250.