Beltrum, Bruinvisweg 2, verbouwen achterhuis en scheiden 2 verblijfsobjecten met woonfunctie

Type bekendmaking
marktvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7156JA 2
Publicatiedatum
14-04-2021
Einddatum
26-05-2021
Kaart behorende bij: Beltrum, Bruinvisweg 2, verbouwen achterhuis en scheiden 2 verblijfsobjecten met woonfunctie

Beschrijving

Verbouwen achterhuis en scheiden 2 verblijfsobjecten met woonfunctie, zaaknummer 140640

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 april tot en met 28 april 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.