Beltrum, Grolseweg 21, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7156LB 21
Publicatiedatum
03-03-2021
Einddatum
14-04-2021
Kaart behorende bij: Beltrum, Grolseweg 21, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Grolseweg 21 in Beltrum geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen. In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-2 (Grolseweg 21 Beltrum)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 4 maart tot en met 14 april 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Deze publicatie, het ontwerpbesluit en ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20210002.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw E.A.M. ter Hedde, telefoon 0545-250 250.