Beltrum, Kooierlaan 1, uitbreiden varkenshouderij en bouwen nieuwe zeugenstal (verlengen beslistermijn)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 7156NE 1
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Beltrum, Kooierlaan 1, uitbreiden varkenshouderij en bouwen nieuwe zeugenstal (verlengen beslistermijn)

Beschrijving

Uitbreiden varkenshouderij en bouwen nieuwe zeugenstal (verlengen beslistermijn), zaaknummer 131227

Voor dit plan is de beslistermijn van 8 weken met maximaal 6 weken verlengd tot 13-7-2021.