Berkelland, Ontwerpbeleidsregel voorwaarden uitbreidingen supermarkten

Type bekendmaking
inspraak
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7271AX 1
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Berkelland, Ontwerpbeleidsregel voorwaarden uitbreidingen supermarkten

Beschrijving

In de diverse bestemmingsplannen van de gemeente Berkelland is opgenomen dat (bouw)plannen moeten worden beoordeeld aan de daarin opgenomen regels. Dit geldt ook voor plannen die gaan over het uitbreiden van supermarkten.

Vanaf 9 juni 2021 ligt ter inzage het ontwerp van de “Beleidsregel voorwaarden aan het meewerken aan uitbreidingen van supermarkten binnen het ruimtelijk beleid Berkelland 2021”. Hierin staat hoe de gemeente de regels wil toepassen bij plannen om supermarkten uit te breiden. Daarbij is van belang dat de gemeente een aantal voorwaarden stelt en de omvang van supermarkten beperkt tot maximaal 1500 m² winkelvloeroppervlak.

Inzage

Het ontwerp van de beleidsregel ligt van 9 juni tot en met 21 juli 2021 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over de ontwerpbeleidsregel. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u via telefoonnummer 0545 – 250 250 contact opnemen met mevrouw M.G. Mellink. Deze publicatie en het ontwerp van de beleidsregel kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘actueel’, ‘ruimtelijke plannen’, ‘ter inzage’.