Buitengebied Borculo, Neede, Eibergen en Rietmolen, aangevraagd: kappen 103 bomen, correctie aanvraag: kappen 115 bomen, verleend: kappen 113 bomen, noodkap: 2 bomen met herplantplicht

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7271AX 1
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Buitengebied Borculo, Neede, Eibergen en Rietmolen, aangevraagd: kappen 103 bomen, correctie aanvraag: kappen 115 bomen, verleend: kappen 113 bomen, noodkap: 2 bomen met herplantplicht

Beschrijving

Aangevraagd: kappen 103 bomen, correctie aanvraag: kappen 115 bomen, verleend: kappen 113 bomen, noodkap: 2 bomen met herplantplicht, verzonden op 10 februari 2021, zaaknummer 112493.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.