Borculo, Beijershorstdijk 1, voorontwerpbestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
voorontwerp
Locatie (postcode)
  • 7271NW 1
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
23-06-2021
Kaart behorende bij: Borculo, Beijershorstdijk 1, voorontwerpbestemmingsplan

Beschrijving

Voor het perceel aan de Beijershorstdijk 1 in Borculo geldt het bestemmingsplan “Buitengebied, integrale herziening”. In dit bestemmingsplan staat dat het gebied mag worden gebruikt voor een agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om dit te veranderen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan vervalt de agrarische bestemming en komt er een maatschappelijke bestemming voor terug die het mogelijk maakt om hier een zorgboerderij te hebben. Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Beijershorstdijk 1 Borculo 2021” gemaakt.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 10 juni tot en met 23 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel voor een afspraak via telefoonnummer 0545 – 250 250.

Deze publicatie, het voorontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl. De gemeente heeft het voorontwerpbestemmingsplan ook toegezonden aan overheden en instanties die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het voorontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.W. Janssen van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling, telefoon 0545-250 250.