Borculo, Wessel van Eylllaan 4, aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7271NT 4
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Borculo, Wessel van Eylllaan 4, aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Beschrijving

Aanleg gesloten bodemenergiesysteem, ontvangen op 26 februari 2021, zaaknummer 132254.

Inzage

Deze melding ligt ter inzage van 11 maart tot en met 21 april 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.