Eibergen, Ballastweg, ontwerpbestemmingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7151JC 7
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Ballastweg, ontwerpbestemmingsplan

Beschrijving

Voor het gebied Ballastweg e.o. in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Berkelland, tracébesluit N18 2015”. In dit bestemmingsplan staat dat het gebied mag worden gebruikt voor verkeersfuncties.

De gemeente is van plan om dit te veranderen. Door een herziening van het geldende bestemmingsplan wordt het mogelijk om de bedrijfsmogelijkheden die het bestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011” bood weer terug te brengen. Door een omissie is door het bestemmingsplan “Berkelland, tracébesluit M18 2015” teveel wegbestemd uit het oorspronkelijke bestemmingsplan “Eibergen, bedrijventerreinen 2011”. Om dit te herstellen heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerrein 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen ligt ter inzage van 27 mei tot en met 7 juli 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u deze inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel voor een afspraak via telefoonnummer 0545 – 250 250.
Deze publicatie, het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.1859.BPEBG20210001-0010.

Zienswijze

Binnen deze termijn van zes weken kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar de gemeenteraad van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met mevrouw M.D. Meuleman-Haanepen, telefoon 0545 – 250 250.