Eibergen, Haaksbergseweg 28, ontwerp wijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7151MA 28
Publicatiedatum
30-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Haaksbergseweg 28, ontwerp wijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Haaksbergseweg 28 in Eibergen geldt het bestemmingsplan “Buitengebied” (Eibergen). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, wijziging 2021-3 (Haaksbergseweg 28 Eibergen)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het dossier op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans, telefoon 0545-250 250.

Website

Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20210003.