Eibergen, Vredenseweg 12 01, nieuwbouw bedrijfswoning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7152DJ 12
Publicatiedatum
26-05-2021
Einddatum
07-07-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Vredenseweg 12 01, nieuwbouw bedrijfswoning

Beschrijving

Nieuwbouw bedrijfswoning, zaaknummer 98233

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 27 mei tot en met 9 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.