Eibergen, Winterswijkseweg 16 a, ambtshalve wijzigen agrarische inrichting (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
02-06-2021
Einddatum
14-07-2021
Kaart behorende bij: Eibergen,  Winterswijkseweg 16 a, ambtshalve wijzigen agrarische inrichting (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Ambtshalve wijzigen agrarische inrichting (uitgebreide procedure), zaaknummer 4234

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 3 juni tot en met 15 juli 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 4 juni tot en met 15 juli 2021 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank

Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.