Eibergen, Winterswijkseweg 16 a, ambtshalve wijziging agrarische inrichting (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7152BW 16 A
Publicatiedatum
31-03-2021
Einddatum
12-05-2021
Kaart behorende bij: Eibergen, Winterswijkseweg 16 a, ambtshalve wijziging agrarische inrichting (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Ambtshalve wijziging agrarische inrichting (uitgebreide procedure), zaaknummer 4234

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 april tot en met 12 mei 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn tijdig een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit op de aangevraagde vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.