Geesteren, Esweg 25, verbouwen de Molle tot B&B (van rechtswege)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7274AK 25
Publicatiedatum
10-03-2021
Einddatum
21-04-2021
Kaart behorende bij: Geesteren, Esweg 25, verbouwen de Molle tot B&B (van rechtswege)

Beschrijving

Verbouwen de Molle tot B&B (van rechtswege), ontvangen op 10 maart 2021, zaaknummer 81196.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 11 maart tot en met 21 april 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u binnen de periode van ter inzage legging bezwaar indienen tegen een van rechtswege verleende vergunning. U moet het bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo.
U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Een van rechtswege verleende vergunning treedt pas in werking, nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verstreken of als op een ingediend bezwaarschrift is beslist.
Wilt u dat de vergunning eerder in werking treedt?
Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.