Geesteren, Pasmansweg 6, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7274EP 6
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Geesteren, Pasmansweg 6, omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning

Beschrijving

Omzetten bedrijfswoning naar plattelandswoning, zaaknummer 121489

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 maart tot en met 7 april 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties