Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7161RA 16
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie (uitgebreide procedure)

Beschrijving

vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie (uitgebreide procedure),  zaaknummer 13801  

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 14 januari tot en met 25 februari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 15 januari tot en met 25 februari 2021 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Bijlagen