Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie uitgebreide procedure en besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7161RA 16
Publicatiedatum
06-01-2021
Einddatum
18-02-2021
Kaart behorende bij: Neede, Rondweg 16, vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie uitgebreide procedure en besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder)

Beschrijving

vergroten woning met behoud van 2 verblijfsobjecten met een woonfunctie, (uitgebreide procedure en besluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder) zaaknummer 13801

Burgemeester en wethouders van Berkelland hebben in verband met dit project hogere grenswaarden vast gesteld zoals bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder (Wgh). De twee verblijfsobjecten in de te vergroten woning hebben namelijk een geluidsbelasting die iets hoger is dan de voorkeurswaarde uit de Wgh. Bij geringe overschrijding kan de gemeente hiervoor hogere grenswaarden vaststellen. Ook hiervoor is een besluit opgesteld.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 7 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Als u de stukken wilt inzien moet u hiervoor een afspraak maken. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met 0545-250 250.

U kunt de vergunning ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Beroep

Het instellen van beroep is mogelijk van 8 januari 2021 tot en met 18 februari 2021 voor belanghebbenden die tijdig zienswijzen indienden tegen de ontwerpvergunning en voor belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest. Tegen de gewijzigde vastgestelde onderdelen van het besluit kan elke belanghebbende beroep instellen. U kunt uw beroepschrift sturen naar de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

U kunt ook digitaal uw beroep of voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank

Dit kunt u doen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.