Rekken, Koordesweg 8, vernieuwen en vergroten woning (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7157AA 8
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: Rekken, Koordesweg 8, vernieuwen en vergroten woning (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Vernieuwen en vergroten woning (uitgebreide procedure), zaaknummer 90110

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 29 april tot en met 9 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’ en ‘ter inzage’.  

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn tijdig een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit op de aangevraagde vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.