Rekken, Rekkense binnenweg 35, bouwen stal (voor 420 vleeskalveren) en werktuigenberging en wijzigen dierbezetting en stalsysteem van bestaande stal

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7157CD 35
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Rekken, Rekkense binnenweg 35, bouwen stal (voor 420 vleeskalveren) en werktuigenberging en wijzigen dierbezetting en stalsysteem van bestaande stal

Beschrijving

Bouwen stal (voor 420 vleeskalveren) en werktuigenberging en wijzigen dierbezetting en stalsysteem van bestaande stal, verzonden op 7-5-2021, zaaknummer 86542

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.