Rekken, Rekkense binnenweg 45, aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Type bekendmaking
meldingen
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 7157CD 45
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Rekken, Rekkense binnenweg 45, aanleg gesloten bodemenergiesysteem

Beschrijving

Aanleg gesloten bodemenergiesysteem, ontvangen op 9 februari 2021, zaaknummer 116505.

Inzage

Deze melding ligt ter inzage van 18 februari tot en met 31 maart 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.