Rekken, Slemphutterweg 9, verbouwen boerderij tot 2 aparte wooneenheden (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7157CX 9
Publicatiedatum
17-03-2021
Einddatum
28-04-2021
Kaart behorende bij: Rekken, Slemphutterweg 9, verbouwen boerderij tot 2 aparte wooneenheden (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Verbouwen boerderij tot 2 aparte wooneenheden (uitgebreide procedure), zaaknummer 106541.

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 maart tot en met 31 maart 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.