Rietmolen, Flipsweg 15, bouwen schuur

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7165BL 15
Publicatiedatum
24-03-2021
Einddatum
05-05-2021
Kaart behorende bij: Rietmolen, Flipsweg 15, bouwen schuur

Beschrijving

bouwen schuur, zaaknummer 100138

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 maart tot en met 5 mei  2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. U kunt de ontwerpvergunning ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’ en ‘ter inzage’

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn tijdig een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van het definitieve besluit op de aangevraagde vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.