Rietmolen, Past. C.M. van Everdingenstraat 31, bouwen 4 levensloopbestendige woningen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
ontwerpbesluit
Locatie (postcode)
  • 7165AJ 31
Publicatiedatum
13-01-2021
Einddatum
24-02-2021
Kaart behorende bij: Rietmolen, Past. C.M. van Everdingenstraat 31, bouwen 4 levensloopbestendige  woningen

Beschrijving

bouwen 4 levensloopbestendige woningen, zaaknummer 27080

Inzage

Het ontwerpbesluit en de stukken liggen ter inzage van 14 januari tot en met 24 februari 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u een vergunning inzien, dan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545-250 250.

Zienswijze

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende zienswijzen. Tegen de vergunning kunt u later alleen beroep instellen als u belanghebbende bent èn een zienswijze heeft ingediend. Bij de bekendmaking van de vergunning wordt u hierover verder geïnformeerd.