Ruurlo, Haarweg 4, ontwerpwijzigingsplan

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ontwerp
Locatie (postcode)
  • 7261LE 4
Publicatiedatum
19-05-2021
Einddatum
30-06-2021
Kaart behorende bij: Ruurlo, Haarweg 4, ontwerpwijzigingsplan

Beschrijving

Voor het perceel Haarweg 4 in Ruurlo geldt het bestemmingsplan “Buitengebied 1995” (Ruurlo). In dit bestemmingsplan staat dat het perceel mag worden gebruikt voor het agrarisch bedrijf. De gemeente is van plan om door een wijziging van het geldende bestemmingsplan toe te staan dat het perceel mag worden gebruikt voor de woonfunctie. Hiervoor heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 1995, wijziging 2021-1 (Haarweg 4 Ruurlo)” gemaakt.

Inzage

Het ontwerpbesluit en het ontwerpbestemmingsplan met de bijlagen liggen ter inzage van 20 mei tot en met 30 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Wilt u het dossier op het gemeentehuis inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer 0545 - 250 250.

Zienswijze

Binnen deze termijn kan iedereen zijn mening geven over het ontwerpbesluit tot wijziging van het bestemmingsplan. Dit heet het indienen van zienswijzen. U kunt schriftelijk zienswijzen indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans, telefoon 0545-250 250.

Website

Deze publicatie, het ontwerpbesluit en de bijlagen kunt u ook vinden op de gemeentelijke website www.gemeenteberkelland.nl, onder ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Ter inzage’. U kunt het ontwerpbesluit en de bijlagen ook bekijken via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.18590000WPBGB20210004.