Ruurlo, Leusinkbrink kavel 26 en 27 (Kremerskamp 5 en 7), bouwen 2 onder 1 kap woning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7261JX
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
21-07-2021
Kaart behorende bij: Ruurlo, Leusinkbrink kavel 26 en 27 (Kremerskamp 5 en 7), bouwen 2 onder 1 kap woning

Beschrijving

Bouwen 2 onder 1 kap woning, verzonden op 1 juni 2021, zaaknummer 183402.

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u bezwaar indienen tegen een verleende vergunning. U kunt tot uiterlijk zes weken na datum verzending een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient blijft het besluit geldig. Wilt u dat de vergunning wordt geschorst? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.