Ruurlo, Stationsstraat 4, transformatie van voormalige St. Willibrordusschool naar woonzorgcomplex met 22 zorgappartementen door sloop en nieuwbouw (uitgebreide procedure)

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
inspraak
Locatie (postcode)
  • 7261AD 4
Publicatiedatum
09-06-2021
Einddatum
23-06-2021
Kaart behorende bij: Ruurlo, Stationsstraat 4, transformatie van voormalige St. Willibrordusschool naar woonzorgcomplex met 22 zorgappartementen door sloop en nieuwbouw (uitgebreide procedure)

Beschrijving

Transformatie van voormalige St. Willibrordusschool naar woonzorgcomplex met 22 zorgappartementen door sloop en nieuwbouw (uitgebreide procedure), zaaknummer 138222.

Inzage

De aanvraag en bijbehorende stukken liggen ter inzage van 10 juni tot en met 23 juni 2021 in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo.
U kunt het plan ook inzien op www.gemeenteberkelland.nl onder ‘bestemmingsplannen’.

Inspraakreactie

Binnen de genoemde termijn kan iedereen zijn mening geven over de aanvraag. Dit heet het indienen van inspraakreacties. U kunt schriftelijk inspraakreacties indienen door een brief te sturen naar burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. Voor het indienen van mondelinge inspraakreacties kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel, telefoon 0545-250 250. De aanvrager wordt zo nodig in de gelegenheid gesteld te reageren op de ingediende inspraakreacties.