Ruurlo, Vordenseweg 7, bouwen bijgebouw en zwembad, van rechtswege verleend

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 7261LZ 7
Publicatiedatum
17-02-2021
Einddatum
31-03-2021
Kaart behorende bij: Ruurlo, Vordenseweg 7, bouwen bijgebouw en zwembad, van rechtswege verleend

Beschrijving

bouwen bijgebouw en zwembad, verzonden 12 februari 2021, zaaknummer 93746 

Inzage

Deze vergunning ligt ter inzage van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021 ter inzage in de Publiekswinkel, Marktstraat 1 in Borculo. Voor het inzien daarvan kunt u contact opnemen met de Publiekswinkel via telefoonnummer 0545 – 250250.

Bezwaar

Als belanghebbende kunt u binnen de periode van ter inzage legging bezwaar indienen tegen een van rechtswege verleende vergunning. U moet het bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Berkelland, Postbus 200, 7270 HA in Borculo. U kunt ook digitaal uw bezwaar indienen bij ons. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op onze website https://www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Overlast_klachten_en_bezwaar

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Een van rechtswege verleende vergunning treedt pas in werking, nadat de bezwaartermijn ongebruikt is verstreken of als op een ingediend bezwaarschrift is beslist. Wilt u dat de vergunning eerder in werking treedt? Dan kunt u bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Let er op dat u een kopie van het bezwaarschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank. U kunt ook digitaal uw voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel een elektronische handtekening (DigiD) hebben. De voorwaarden vindt u op deze website.