Algemene subsidieverordening

De gemeente Berkelland verleent subsidies op grond van diverse subsidieregelingen, waarnaar onder elke toelichting wordt verwezen.

De basis voor alle subsidies is de “Algemene Subsidieverordening Berkelland 2018”. U kunt deze regeling bekijken door te klikken op onderstaande link

Algemene subsidieverordening 2018