Overzicht Aanvragen Naoberfonds 2020-hele jaar -voor website

SUBSIDIES NAOBERFONDS 1e kwartaal 2020
Datum Project Behandeld in Adviescommissie Naoberfonds Opmerkingen
12/4/2019 Kerstdiner op locatie 1/28/2020 afgewezen, omdat geen eten en drinken wordt gesubsidieerd
12/13/2019 Kunstuitingen in Borculo 2/25/2020 afgewezen, vanwege te smalle doelgroep
1/17/2020 Behoud historisch erfgoed Rekkense inrichtingen 1/28/2020 afgewezen, omdat behoud historische gebouwen niet de leefbaarheid bevordert. Gekeken wordt naar mogelijkheden klompenpad en panelen
2/12/2020 Midwinterhoornplantage Eibergen 2/25/2020 startbedrag € 5.000 met daarna meer in fasen, te beslissen door college B&W
2/12/2020 Jeu de boulesbaan Morsmanshof Borculo 2/12/2020 cheque € 250,00 uitgereikt tijdens avond wijk- en kerngericht werken
2/12/2020 Terugbrengen stobbenmonument stormramp Op het Eiland 2/12/2020 cheque € 250,00 uitgereikt tijdens avond wijk- en kerngericht werken
Daarna is niet meer vergaderd vanwege de coronamaatregelen van de Rijksoverheid


SUBSIDIES NAOBERFONDS 2e kwartaal 2020
Vanaf het 2e kwartaal van 2020 heeft de Adviescommissie voor het Berkellands Naoberfonds digitaal vergaderd


Datum Project Behandeld in Adviescommissie Naoberfonds Opmerkingen
9/17/2019 Tablets voor leden PCOB Neede e.o. 5/26/2020 subsidie toegezegd van € 1360,75
1/31/2020 Sjors Sportief en Sjors Creatief 4/21/2020 afgewezen, omdat te weinig eigen inbreng is en niet is ingediend door inwoners
4/22/2020 Boomhut op schoolplein 5/26/2020 subsidie van € 3000,00 toegezegd, met voorwaarde dat met ideeëndokter verdere uitwerkign zal plaatsvinden
4/22/2020 Samenwerking tussen verenigingen en stichtingen Neede 5/26/2020 subsidie toegezegd van € 3375.
5/14/2020 Proeftuin Nettelhorst Magazine 6/23/2020 subsidie toegezegd van € 2750,00 voor proefexemplaar magazine
6/13/2020 Keuken Wijkgebouw De Koppel Borculo 6/23/2020 subsidie toegezegd van € 5000,00, met verzoek nadrukkelijk te proberen activiteiten ter bevordering leefbaarheid binnen te halen (bijv. eetclub)
SUBSIDIES NAOBERFONDS 3e kwartaal 2020
Datum Project Behandeld in Adviescommissie Naoberfonds Opmerkingen
7/15/2020 Kunstkring wil cursus organiseren voor minder valide mensen 7/28/2020 subsidie toegezegd van € 785,00
SUBSIDIES NAOBERFONDS 4e kwartaal 2020
Datum Project Behandeld in Adviescommissie Naoberfonds Opmerkingen
10/3/2020 Aanleg waterspeelplaats Speeltuin De Berg 10/27/2020 subsidie toegezegd van € 5.000,00
10/20/2020 Aanplanten Voedselbos Geesteren 10/27/2020 subsidie toegezegd van € 5.000,00
10/30/2020 Sfeerverlichting en activiteiten Mariaplein Beltrum 11/24/2020 subsidie toegezegd van € 500,00
11/17/2020 App voor ouderen tegen eenzaamheid 11/24/2020 subsidie toegezegd van € 4.999,00