Jeugd- en jongerenwerk

Aanvragen vanaf 1 januari tot en met 31 maart

Vanaf 2019 geldt bovenstaande aanvraagtermijn..

2018

Voor 2018 kunnen er géén aanvragen meer worden ingediend.

Voorwaarden

Aanvragen die na 31 maart worden ontvangen zullen wij niet meer in behandeling nemen.

Bijzonderheden

De aanvraag wordt getoetst aan de ‘Algemene subsidieverordening Berkelland 2018’ en de Subsidieregeling kunst, cultuur, sport en welzijn 2018 of de Subsidieregeling evenementen en kleinschalige activiteiten Berkelland 2018.

Aanvraag

Voor het aanvragen van genoemde subsidies kan gebruik worden gemaakt van de E-dienst. Dit wil zeggen dat u uw subsidieformulier digitaal invult in een paar eenvoudige stappen.  Vergeet u niet de gevraagde bijlagen mee te sturen?